Large Plug

: Thermocouples : Large Plug
 
TC07K0100060
TC07K0100060 THERMOCOUPLE TYPE K 6.O MM DIA X 1000 MM LONG WITH LARGE MALE PLUG MAXIMUM TEMPERATURE 1200 DEG C $78.00
TC07K030060
TC07K030060 THERMOCOUPLE TYPE K 6.O MM DIA X 300 MM LONG WITH LARGE MALE PLUG MAXIMUM TEMPERATURE 1200 DEG C $50.00
TC07K060060
TC07K060060 THERMOCOUPLE TYPE K 6.O MM DIA X 600 MM LONG WITH LARGE MALE PLUG MAXIMUM TEMPERATURE 1200 DEG C $69.00