FineTek Capacitive Level Sensor

: Level Switches : FineTek Capacitive Level Sensor
TCSA111A250
TCSA111A250 LEVEL PROBE CAPACITIVE LENGTH 250 MM $760.00
TCSA111A500
TCSA111A500 LEVEL PROBE CAPACITIVE LENGTH 500 MM $825.00