Teflon-Teflon Extension Cables

: Cables : Teflon-Teflon Extension Cables
 
TCJKK128
TCJKK128 THERMOCOUPLE CABLE KAPTON/KAPTON 28 AWG SOLID TYPE J $6.20
TCJKK130
TCJKK130 THERMOCOUPLE CABLE KAPTON/KAPTON 30 AWG SOLID TYPE J $6.20
TCJKK72
TCJKK72 THERMOCOUPLE CABLE KAPTON/KAPTON 24 AWG 7 X 0.2 TYPE J $7.00
TCJTBST142
TCJTBST142 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/BRAIDED SCREEN/TEFLON 20 AWG 14 X 0.2 TYPE J $4.90
TCJTST142
TCJTST142 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/MYLAR SCREEN/TEFLON 20 AWG 14 X 0.2 TYPE J $4.90
TCJTST73
TCJTST73 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/MYLAR SCREEN/TEFLON 20 AWG 7 X 0.3 TYPE J $4.50
TCJTT120
TCJTT120 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG SOLID TYPE J $3.90
TCJTT124
TCJTT124 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24 AWG SOLID TYPE J $2.80
TCJTT130
TCJTT130 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 30 AWG SOLID TYPE J $3.30
TCJTT142
TCJTT142 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG 14 X 0.2 TYPE J $4.30
TCJTT72
TCJTT72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24AWG 7 x 0.2 TYPE J $3.60
TCJTT73
TCJTT73 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24 AWG 7 X 0.2 TYPE J $4.50
TCJTTB73
TCJTTB73 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON S/S BRAID 20 AWG 7 X 0.3 TYPE J $9.60
TCJTTTC72
TCJTTTC72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON TIN COPPER BRAID 24 AWG 7 X 0.2 TYPE J $4.70
TCKHH124TWIST
TCKHH124TWIST THERMOCOUPLE CABLE HYFON/TWIST/HYFON 24 AWG SOLID TYPE K $4.40
TCKKK128
TCKKK128 THERMOCOUPLE CABLE KAPTON/KAPTON 28 AWG SOLID TYPE K $9.50
TCKKTT72
TCKKTT72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24 AWG 7 X 0.2 TYPE K $7.90
TCKKTTB72
TCKKTTB72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON S/S OVERBRAID 24 AWG 7 X 0.2 TYPE K $10.30
TCKTBST142
TCKTBST142 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/BRAIDED SCREEN/TEFLON 20 AWG 14 X 0.2 TYPE K $5.90
TCKTT120
TCKTT120 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG SOLID TYPE K $4.90
TCKTT124
TCKTT124 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24 AWG SOLID TYPE K $3.60
TCKTT130
TCKTT130 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 30 AWG SOLID TYPE K $3.90
TCKTT142
TCKTT142 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON BROWN JACKET 20 AWG 14 X 0.2 TYPE K $5.20
TCKTT72
TCKTT72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24AWG 7 x 0.2 TYPE K $4.50
TCKTT73
TCKTT73 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG 7 X 0.3 TYPE K $5.30
TCKTTB72
TCKTTB72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON S/S BRAIDED 24 AWG 7 X 0.2 TYPE K $6.50
TCKTTB73
TCKTTB73 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON S/S BRAIDED 20 AWG 7 X 0.3 TYPE K $6.70
TCKTW124
TCKTW124 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON TWIST 24 AWG SOLID TYPE K $3.80
TCKTW132
TCKTW132 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON TWIST 32 AWG SOLID TYPE K $4.60
TCKXTT142
TCKXTT142 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON YELLOW JACKET 20 AWG 14 X 0.2 TYPE K $5.20
TCKXTT72
TCKXTT72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON (YELLOW) 24 AWG 7 X 0.2 TYPE K $7.90
TCNTT120
TCNTT120 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG SOLID TYPE N $4.60
TCNTT72
TCNTT72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24AWG 7 x 0.2 TYPE N $4.00
TCTAC124
TCTAC124 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON AUTOCLAVE CABLE 24 AWG SOLID TYPE T $5.20
TCTKK124
TCTKK124 THERMOCOUPLE CABLE KAPTON/KAPTON 24 AWG SOLID TYPE T $4.80
TCTKKTCB124SL
TCTKKTCB124SL THERMOCOUPLE CABLE KAPTON/KAPTON TINNED CU BRAIDED 24 AWG SOLID TYPE T $5.70
TCTTT120
TCTTT120 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG SOLID TYPE T $3.10
TCTTT124
TCTTT124 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24 AWG SOLID TYPE T $2.80
TCTTT130
TCTTT130 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 30 AWG SOLID TYPE T $3.60
TCTTT136
TCTTT136 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 36 AWG SOLID TYPE T $3.10
TCTTT140
TCTTT140 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 40 AWG SOLID TYPE T $5.90
TCTTT142
TCTTT142 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG 14 X 0.2 TYPE T $3.60
TCTTT72
TCTTT72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 24AWG 7 x 0.2 TYPE T $3.20
TCTTT72SL
TCTTT72SL THERMOCOUPLE CABLE SPECIAL LIMITS TEFLON/TEFLON 24 AWG 7 X 0.2 TYPE T $4.30
TCTTT73
TCTTT73 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON 20 AWG 7 X 0.3 TYPE T $3.40
TCTTTB72
TCTTTB72 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON S/S BRAID 24 AWG 7 X 0.2 TYPE T $5.40
TCTTTB73
TCTTTB73 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON/TEFLON S/S BRAID 20 AWG 7 X 0.3 TYPE T $5.90
TCTTW130
TCTTW130 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON TWIST 30 AWG SOLID TYPE T $2.50
TCTTW132
TCTTW132 THERMOCOUPLE CABLE TEFLON TWIST 32 AWG SOLID TYPE T $2.50